• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
2014-10-05 at 11:00 PM Posted by Д.Баттөр

2012-11-21 at 5:37 PM Posted by Д.Баттөр

2011-11-28 at 6:18 PM Posted by Д.Баттөр

2011-09-29 at 8:02 PM Posted by Д.Баттөр

Лекцийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
Долоо хоног
Хичээлийн сэдэв
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Лекцийн хичээлийн агуулга

Лекц1 Тэгш өнцөгт координатын систем
Тоон тэнхлэг, координатын хавтгай, тэдгээртэй холбогдох бодлогуудыг бодож сурна.
Лекц 2 2-р эрэмбийн матриц, тодорхойлогч
2-р эрэмбийн матриц, тодорхойлогч, 2 хувьсагчтай 2 шугаман тэгшитгэлийн системийн шийдийг тодорхойлогч ашиглаж олох аргыг мэдэж авна.

Лекц 3 3-р эрэмбийн матриц, тодорхойлогч, тодорхойлогчийн чанарууд
3-р эрэмбийн матриц, тодорхойлогч, 3 хувьсагчтай 3 шугаман тэгшитгэлийн системийн шийдийг тодорхойлогч ашиглаж олох арга, тодорхойлогчийн үндсэн чанаруудын талаар мэдэж авна.
Лекц 4 Дээд эрэмбийн матриц ба тодорхойлогч
Дээд эрэмбийн матриц, тодорхойлогч, дээд эрэмбийн тодорхойлогчийг бодох аргуудын талаар мэдэж авна.
Лекц 5 Матриц дээр хийх үйлдлүүд, урвуу матриц
Матрицуудыг хэмэх, үржүүлэх дүрэм, матрицыг тоогоор үржүүлэх, урвуу матрицыг бодох аргуудын талаар мэдэж авна.
Лекц 6 Функц
Функцийн үндсэн ойлголт, тодорхойлогдох муж, утгын мужын талаар мэдлэгтэй болж тодорхойлогдох мужийн нэг утганд атгын мужаас цор ганц утга харгалзах ёстой гэдгийг мэдэж авна.
Лекц 7 Хязгаар, тасралтгүй чанар
Функцийн хязгаар, түүний чанарууд, хчүгаарын тусламтайгаар функцийн тамралтгүй чанарыг тодорхойлдог, шинждэг гэдгийг мэдэж авна.
Лекц 8 Тодорхойгүй байдлыг тайлах аргууд
Зарим төрлийн хязгаарууд тодорхой, илээр оршин байдаггүй тул тодорхойгүй байдлыг тайлах хэрэгтэй болдог, тодорхойгүй байдлыг талайлах аргуудын талаар мэдэж авна.


Дадлагын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

Долоо хоног
Хичээлийн сэдэв
1

2

3-4

5

6

7

8-9

10

11-12

13-14

15

16

2011-09-28 at 9:39 PM Posted by Д.Баттөр